Spra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku, pod li­terą


spra­wied­li­wość-bar­dzo-łat­wo-zna­źć-w słow­­ku-pod-li­terą-s
karol bunschspra­wied­li­wośćbar­dzołat­wozna­leźćw słow­ni­kupodli­terąspra­wied­li­wość bar­dzobar­dzo łat­wołat­wo zna­leźćzna­leźć w słow­ni­kupod li­terąspra­wied­li­wość bar­dzo łat­wobar­dzo łat­wo zna­leźćłat­wo zna­leźć w słow­ni­kuspra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźćbar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­kuspra­wied­li­wość bar­dzo łat­wo zna­leźć w słow­ni­ku

Bar­dzo łat­wo zna­leźć się po­za kręgiem ludzi normalnych. -Antoni Kępiński
bar­dzo-łat­wo-zna­źć ę-po­za-kręgiem-ludzi-normalnych
Spra­wied­li­wość tak się ma do spra­wied­li­wości społecznej jak krzesło do krzesła elektrycznego. -Janusz Korwin-Mikke
spra­wied­li­wość-tak ę- do spra­wied­li­woś-społecznej-jak krzesło-do krzesła-elektrycznego
Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King
nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Szcze­rość,spra­wied­li­wość, uczci­wość.. to cechy na które stać nielicznych, jak wielu każdy sam wie najlepiej... -starry night
szcze­rośćspra­wied­li­wość-uczci­wość-to cechy-na które-stać-nielicznych-jak wielu-każdy-sam-wie-najlepiej
Szczęście nie jest rzeczą łatwą. Bar­dzo trud­no zna­leźć je w so­bie, a niepo­dob­na gdzie indziej. -Nicholas de Chamfort
szczęście-nie jest rzeczą-łatwą-bar­dzo trud­no-zna­źć- w so­bie-a niepo­dob­na-gdzie-indziej