Sprawa nasza jest słuszna. Wróg będzie rozgromiony. Zwycięstwo będzie do nas należeć.


sprawa-nasza-jest-słuszna-wróg-będzie-rozgromiony-zwycięstwo-będzie-do-nas-należeć
wiaczesław mołotowsprawanaszajestsłusznawrógbędzierozgromionyzwycięstwodonasnależećsprawa naszanasza jestjest słusznawróg będziebędzie rozgromionyzwycięstwo będziebędzie dodo nasnas należećsprawa nasza jestnasza jest słusznawróg będzie rozgromionyzwycięstwo będzie dobędzie do nasdo nas należećsprawa nasza jest słusznazwycięstwo będzie do nasbędzie do nas należećzwycięstwo będzie do nas należeć

Jeśli wdajesz się w spory, dyskusje i kłótnie, możesz czasem osiągnąć zwycięstwo. Ale będzie to zwycięstwo próżne, ponieważ nigdy nie pozyskasz dobrej woli swojego oponenta.Wierzę, że ostatnie słowo będzie należeć do nieuzbrojonej prawdy i bezwarunkowej miłości.Tym, których sprawa jest słuszna, nigdy nie brak argumentów.W czarnym aksamicie nieskończoności zwycięstwo będzie człowieka.Niech każdy z nas, jak jedwabnik, tka swój kokon i nie żąda wyjaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy się nie gorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas zależy.Jeżeli Żyd z pomocą swego marksistowskiego credo podbije narody świata, jego panowanie będzie końcem ludzkości, a nasza planeta, bezludna jak przed milionami lat, będzie pędzić w eterze. Odwieczna natura bezwzględnie karze tych, którzy; łamią jej prawa. To daje mi przekonanie, że działam w imieniu Wszechmogącego Stwórcy.