Sprawiedliwość przedstawia się człowiekowi przede wszystkim jako wybór - wybór dobra, a odrzucenie zła. Konieczność jest brakiem wyboru, obojętnością. I w gruncie rzeczy jest dla nas najwyższą sprawiedliwością.


sprawiedliwość-przedstawia-ę-człowiekowi-przede-wszystkim-jako-wybór-wybór-dobra-a-odrzucenie-zła-konieczność-jest-brakiem-wyboru
simone weilsprawiedliwośćprzedstawiasięczłowiekowiprzedewszystkimjakowybórdobraodrzuceniezłakoniecznośćjestbrakiemwyboruobojętnościągruncierzeczydlanasnajwyższąsprawiedliwościąsprawiedliwość przedstawiaprzedstawia sięsię człowiekowiczłowiekowi przedeprzede wszystkimwszystkim jakojako wybórwybórwybórwybór dobraodrzucenie złakonieczność jestjest brakiembrakiem wyboruw grunciegruncie rzeczyrzeczy jestjest dladla nasnas najwyższąnajwyższą sprawiedliwościąsprawiedliwość przedstawia sięprzedstawia się człowiekowisię człowiekowi przedeczłowiekowi przede wszystkimprzede wszystkim jakowszystkim jako wybórjako wybórwybór dobraa odrzucenie złakonieczność jest brakiemjest brakiem wyborui w grunciew gruncie rzeczygruncie rzeczy jestrzeczy jest dlajest dla nasdla nas najwyższąnas najwyższą sprawiedliwością

W teorii – mi­liony są ścieżek. Wy­bierać by można przez wieczność... W prak­ty­ce – wybór jest jeden. Ta ścieżka zwie się… konieczność. -Papillondenuit
w teorii- mi­liony-są ścieżek-wy­bierać-by można-przez-wieczność-w-prak­ty­- wybór-jest jeden-ta-ścieżka-zwie-ę
W każdej sekundzie możesz się odrodzić. W każdej sekundzie możesz zacząć od nowa. To jest wybór - Twój wybór. -anonimowe
w-każdej-sekundzie-możesz-ę-odrodzić-w-każdej-sekundzie-możesz-zacząć-od-nowa-to-jest-wybór-twój-wybór
Celem człowieka jest rozważny wybór rzeczy, które są zgodne z naturą. -Zenon z Kition
celem-człowieka-jest-rozważny-wybór-rzeczy-które-są-zgodne-z-naturą
Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru. -Antoine De Saint - Exupery
obowiązek-rozpoznasz-po-tym-przede-wszystkim-że-nie-pozostawia-on-prawa-wyboru
Wyznaczenie granic pojęciu moralności jest już sprawą moralną, tak jak wybór sędziów dla rozstrzygnięcia jakiegoś sporu moralnego jest już moralnym sukcesem. -Maria Ossowska
wyznaczenie-granic-pojęciu-moralnoś-jest-już-sprawą-moralną-tak-jak-wybór-sędziów-dla-rozstrzygnięcia-jakiegoś-sporu-moralnego-jest-już