Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
wacław szymanowskisprawiedliwyciszygdywzywabogabógwidzisłyszyschodzisprawiedliwy ww ciszyciszy gdygdy wzywawzywa bogabóg widzibóg słyszybóg schodzisprawiedliwy w ciszyw ciszy gdyciszy gdy wzywagdy wzywa bogasprawiedliwy w ciszy gdyw ciszy gdy wzywaciszy gdy wzywa bogasprawiedliwy w ciszy gdy wzywaw ciszy gdy wzywa boga

Dlaczego ja mam być sprawiedliwy? Pan Bóg jest sprawiedliwy.Zaiste, drżę o swój kraj, gdy pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.Bóg widzi śmierć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny mur, Bóg jako bramę.Jeżeli, daj Boże, Pan Bóg jest, to chwała Bogu, ale natomiast jeśli, nie daj Bóg, Pana Boga nie ma, to niech was ręka boska broni.Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.Doprawdy, drżę o swój kraj, jeśli pomyślę, że Bóg jest sprawiedliwy.