Sprawność - to synteza skuteczności i gospodarności razem zespolonych.


sprawność-to-synteza-skutecznoś-i-gospodarnoś-razem-zespolonych
tadeusz kotarbińskisprawnośćtosyntezaskutecznościgospodarnościrazemzespolonychsprawnośćsynteza skutecznościskuteczności ii gospodarnościgospodarności razemrazem zespolonychsynteza skuteczności iskuteczności i gospodarnościi gospodarności razemgospodarności razem zespolonychsynteza skuteczności i gospodarnościskuteczności i gospodarności razemi gospodarności razem zespolonychsynteza skuteczności i gospodarności razemskuteczności i gospodarności razem zespolonych

Żadna synteza nie może być tylko sumą.Miłość - to otwierać przed sobą wzajemnie dusze, razem myśleć, razem czuć.Musimy nauczyć się żyć razem jak bracia, jeśli nie chcemy zginąć razem jak szaleńcy.Miłość jest dziwną syntezą egoizmu i altruizmu; bywają wypadki, w których z drapieżnym egoizmem jest bardziej do twarzy niż z flegmatycznym zrzeczeniem się praw swoich. Gdy dusze mają się stać wzajemnie swoją własnością, wtedy ustają Hu­manis­ta: wspa­niale jest pi­sać groteski! Ścisłowiec: dlaczego? Hu­manis­ta: ty­leż możli­wości daje! Ścisłowiec: wciąż nie ro­zumiem,co w nich niezwykłego... Po­limat: ko­lego! Po­myśl przez chwilę o liczbach rzeczywistych.... Ścisłowiec: no, myślę... Po­limat: ...a te­raz zespolonych. Ścisłowiec: jej! Niesamowite! Po­limat: pow­strzy­majże swój en­tuzjazm! To do­piero fantastyka! Lato, lato, lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nia ma nas.