Sprawowanie władzy jest tylko wówczas niewinne, gdy jest ona bezwarunkowa. Tylko ręce, które ją dziedziczą to ręce czyste.


sprawowanie-władzy-jest-tylko-wówczas-niewinne-gdy-jest-ona-bezwarunkowa-tylko-rę-które-ją-dziedziczą-to-rę-czyste
mikołaj gomez davillasprawowaniewładzyjesttylkowówczasniewinnegdyonabezwarunkowatylkoręcektóredziedziczątoręceczystesprawowanie władzywładzy jestjest tylkotylko wówczaswówczas niewinnegdy jestjest onaona bezwarunkowatylko ręcektóre jąją dziedzicząręce czystesprawowanie władzy jestwładzy jest tylkojest tylko wówczastylko wówczas niewinnegdy jest onajest ona bezwarunkowaktóre ją dziedzicządziedziczą to ręcesprawowanie władzy jest tylkowładzy jest tylko wówczasjest tylko wówczas niewinnegdy jest ona bezwarunkowają dziedziczą to ręcedziedziczą to ręce czystesprawowanie władzy jest tylko wówczaswładzy jest tylko wówczas niewinnektóre ją dziedziczą to ręceją dziedziczą to ręce czyste

Szczęście - mieć czyste i dobre serce, czyste ręce i twarz, mieć czyste myśli.A może czyste ręce powinny być dłuższe?Czy trzeba umrzeć, aby zachować czyste ręce?Śmierć, kiedy śpisz przychodzi. A śnić będziesz, ze wcale nie trzeba oddychać, że cisza bez oddechu to niezła muzyka, jesteś mały jak iskra i gaśniesz do taktu. Śmierć tylko taka. Bólu więcej miałeś trzymając różę w ręce i większe czułeś przerażenie widząc, że płatek spadł na ziemię. Świat tylko taki. Tylko tak żyć. I umierać tylko tyle. A wszystko inne - jest jak Bach chwilowo grany na pile.Każdy mężczyzna, skoro tylko się zakocha, jest słaby, podatny, niedołężny, śmieszny, oddaje się w ręce kobiecie z pokorą, na klęczkach.Rozum jest obecny tylko wówczas, gdy ludzie mówią ze sobą.