Sprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem.


sprze­daż-ko­biet-jest doz­wo­lona-tyl­ko-przed-ołtarzem
henryk ferdynand kadensprze­dażko­bietjest doz­wo­lonatyl­koprzedołtarzemsprze­daż ko­bietko­biet jest doz­wo­lonajest doz­wo­lona tyl­kotyl­ko przedprzed ołtarzemsprze­daż ko­biet jest doz­wo­lonako­biet jest doz­wo­lona tyl­kojest doz­wo­lona tyl­ko przedtyl­ko przed ołtarzemsprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­koko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przedjest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzemsprze­daż ko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przedko­biet jest doz­wo­lona tyl­ko przed ołtarzem

Jeżeli szczęście byłoby na sprze­daż, to ludzie ku­powa­liby z pew­nością zaw­sze o je­den nu­mer za duże. -Pearl Buck
jeżeli-szczęście-byłoby-na sprze­daż-to ludzie-ku­powa­liby-z pew­nośą-zaw­sze-o ­den-nu­mer-za że
Ziemia nie byłaby na sprze­daż gdy­by ktoś pier­wszy nie wziął ka­wałka za darmo. -PerfectDay
ziemia-nie byłaby-na sprze­daż-gdy­by-ktoś-pier­wszy-nie wziął-ka­wałka-za darmo
Stań przed ołtarzem, nie pod płotem. -MyBigDreams
stań-przed-ołtarzem-nie pod-płotem
Życie jest doprawdy zabawne: jedno słowo wyszeptane przed ołtarzem i już jesteś żonaty - jedno słówko wyszeptane we śnie i już jesteś rozwiedziony. -Vittorio De Sica
Życie-jest-doprawdy-zabawne-jedno-słowo-wyszeptane-przed-ołtarzem-i-już-jesteś-żonaty-jedno-słówko-wyszeptane-we-śnie-i-już-jesteś