Spust Do ust lub na biust...


spust-do-ust-lub-na biust
poeta wyklętyspustdoustlubna biustspust dodo ustust lublub na biustspust do ustdo ust lubust lub na biustspust do ust lubdo ust lub na biustspust do ust lub na biust

Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już z ta­kim miłym akcentem... றiℓℓ...Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem Od ra­zu osłupiałem OD ra­zu zbaraniałem Dot­know­szy twych ust Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST Kąsałem Cię w uszko MO­JA TY DUSZYCZKO Pozwól mi milczeć, Chcę jedynie, Pat­rzeć na Ciebie, Lub po­wol­nie szukać, Twoich ust bladych, W ciem­ności nocy, Która mi Cię odbierze.Dawniej podania przekazywano z ust do ust - dziś z biurka na biurko.Pogłos­ka rośnie przechodząc z ust do ust.Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust.