Stój twar­do przy swoim i bądź wytrwały.


stój-twar­do-przy-swoim-i bądź-wytrwały
horacystójtwar­doprzyswoimi bądźwytrwałystój twar­dotwar­do przyprzy swoimswoim i bądźi bądź wytrwałystój twar­do przytwar­do przy swoimprzy swoim i bądźswoim i bądź wytrwałystój twar­do przy swoimtwar­do przy swoim i bądźprzy swoim i bądź wytrwałystój twar­do przy swoim i bądźtwar­do przy swoim i bądź wytrwały

Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Bądź wytrwały i bez przerwy potrząsaj drzewem, a zawsze z niego coś spadnieJeżeli nie pot­ra­fisz być sobą, bądź przy­naj­mniej da­lekim swoim krewnym.W życiu nie daj się zgnieść Bądź twar­dy jak skała Nie po­kazuj słabości Bo zginiesz Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.