Stłucz pan ter­mo­metr, a nie będzie miał pan gorączki! 


stłucz-pan-ter­mo­metr-a nie będzie-miał-pan-gorączki 
lech wałęsastłuczpanter­mo­metra nie będziemiałgorączki stłucz panpan ter­mo­metra nie będzie miałmiał panstłucz pan ter­mo­metra nie będzie miał pan

Zbij pan ter­mo­metr. Nie będziesz pan chory. -Lech Wałęsa
zbij-pan-ter­mo­metr-nie będziesz-pan-chory
Wierzę, że Pan jed­nak mnie nie opuści Jak by miał z rąk taką zdo­bycz wy­puścić Pan - ale który?, py­tasz się zdzi­wiony Otóż ten je­den z od­po­wied­niej stro­ny   -Kazik Staszewski
wierzę-że pan-jed­nak-mnie-nie opuś-jak-by miał-z rąk-taką-zdo­bycz-wy­puść-pan- ale-który-py­tasz ę-zdzi­wiony-otóż-ten-­den