Stłumienie uczuć Na­wet białe jest czarne Zobojętnienie Krys­ty­na Sz. 20.07.2014r.


stłumienie-uczuć-na­wet-białe-jest czarne-zobojętnienie-krys­ty­na-sz-20072014r
krystastłumienieuczućna­wetbiałejest czarnezobojętnieniekrys­ty­nasz20072014rstłumienie uczućuczuć na­wetna­wet białebiałe jest czarnejest czarne zobojętnieniezobojętnienie krys­ty­nakrys­ty­na szstłumienie uczuć na­wetuczuć na­wet białena­wet białe jest czarnebiałe jest czarne zobojętnieniejest czarne zobojętnienie krys­ty­nazobojętnienie krys­ty­na szstłumienie uczuć na­wet białeuczuć na­wet białe jest czarnena­wet białe jest czarne zobojętnieniebiałe jest czarne zobojętnienie krys­ty­najest czarne zobojętnienie krys­ty­na szstłumienie uczuć na­wet białe jest czarneuczuć na­wet białe jest czarne zobojętnieniena­wet białe jest czarne zobojętnienie krys­ty­nabiałe jest czarne zobojętnienie krys­ty­na sz

Nikt nam nie wmówi, że białe jest białe, a czar­ne jest czarne.Życie nie może być różowe, skoro na słońcu są czarne a na ziemi białe plamy.Brunetki...blondynki żółte białe czarne kręcicie... soczys­te jak owoców kosz... tu jecie Wiele można, choć ma­leńka tli iskierka. Miłość jest wielka. Krys­ty­na Sz. 02.10.2014r.Ma­gia ma swój wzór On w słowa wple­ciony jest Przysłonięty mgłą Krys­ty­na Sz. 17.12.2014r.Brzęczące w ulu Przek­witły białe grona Akac­jo­wy miód Krys­ty­na Sz. 13.06.2015r.