Sta­ry człowiek to sąsiad śmierci.


sta­ry-człowiek-to sąsiad-śmierci
yasunari kawabatasta­ryczłowiekto sąsiadśmiercista­ry człowiekczłowiek to sąsiadto sąsiad śmiercista­ry człowiek to sąsiadczłowiek to sąsiad śmiercista­ry człowiek to sąsiad śmierci

Kiedyś przyj­dzie czas, że każdy człowiek przej­rzy na oczy. Sta­raj się zro­bić tak, aby nie było to do­piero po śmierci.Tańczę , skaczę i wariuję Chy­ba chatę zdemoluję Nie wy­rabiam z tej miłości Aż sąsiad się na mnie złości… Mo­je Kocha­nie ze mną się śmieje Pat­rzy­my w górę wo­da się leje… To sąsiad na złość za mo­je śmianie Wy­lewa z pral­ki bru­dy na pranie… I mo­rał z te­go jest właśnie ta­ki ,  Nie sza­lej w do­mu, le­piej idź w krzaki. The­bes­tka­siaa 02.12.2015  Człowiek ma ty­le obo­wiązków, że uni­kanie ich sta­je się pod­sta­wowym obowiązkiem.Inimicus - sąsiad.Każdy człowiek dąży sam do miłości, sławy, śmierci.Jes­teśmy przez­nacze­ni sobie, ja sąsiad­ce,ty in­nej osobie.