Sta­ry dow­cip mówi, że dziewięciu na dziesięciu fa­cetów wo­li las­ki z wiel­ki­mi cyc­ka­mi, a ten dziesiąty wo­li tych dziewięciu.


sta­ry-dow­cip-mówi-że dziewięciu-na dziesięciu-fa­cetów-wo­li-las­ki-z wiel­ki­mi-cyc­ka­mi-a ten-dziesiąty-wo­li-tych
jacek piekarasta­rydow­cipmówiże dziewięciuna dziesięciufa­cetówwo­lilas­kiz wiel­ki­micyc­ka­mia tendziesiątytychdziewięciusta­ry dow­cipdow­cip mówiże dziewięciu na dziesięciuna dziesięciu fa­cetówfa­cetów wo­liwo­li las­kilas­ki z wiel­ki­miz wiel­ki­mi cyc­ka­mia ten dziesiątydziesiąty wo­liwo­li tychtych dziewięciusta­ry dow­cip mówiże dziewięciu na dziesięciu fa­cetówna dziesięciu fa­cetów wo­lifa­cetów wo­li las­kiwo­li las­ki z wiel­ki­milas­ki z wiel­ki­mi cyc­ka­mia ten dziesiąty wo­lidziesiąty wo­li tychwo­li tych dziewięciuże dziewięciu na dziesięciu fa­cetów wo­lina dziesięciu fa­cetów wo­li las­kifa­cetów wo­li las­ki z wiel­ki­miwo­li las­ki z wiel­ki­mi cyc­ka­mia ten dziesiąty wo­li tychdziesiąty wo­li tych dziewięciuże dziewięciu na dziesięciu fa­cetów wo­li las­kina dziesięciu fa­cetów wo­li las­ki z wiel­ki­mifa­cetów wo­li las­ki z wiel­ki­mi cyc­ka­mia ten dziesiąty wo­li tych dziewięciu

Z dziesięciu ludzi śpieszących na głos wołającego Cynicy mają rację w dziewięciu przypadkach na dziesięć.Prośba o radę to w dziewięciu przypadkach na dziesięć domaganie się pochlebstwa.Dow­cip, który jest tyl­ko dow­ci­pem, nie jest dowcipem.Seks jest jednym z dziewięciu argumentów za reinkarnacją. Pozostałe osiem można pominąć.Uwierz mi. Nie mam dziewięciu żyć. Nie mu­sisz sprawdzać.