Sta­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki.


sta­tys­tycznie-rzecz-biorąc-nie na­żę-do owej-statystyki
niebędęjuliąsta­tys­tycznierzeczbiorącnie na­leżędo owejstatystykista­tys­tycznie rzeczrzecz biorącbiorąc nie na­leżęnie na­leżę do owejdo owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorącrzecz biorąc nie na­leżębiorąc nie na­leżę do owejnie na­leżę do owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżęrzecz biorąc nie na­leżę do owejbiorąc nie na­leżę do owej statystykista­tys­tycznie rzecz biorąc nie na­leżę do owejrzecz biorąc nie na­leżę do owej statystyki

Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka. -Krzysztof Mętrak
nic-nie da ę-zmienić-sta­tys­tycznie-wy­pada-jed­na-śmierć-na jed­ne­go-człowieka
... psychologicznie rzecz biorąc - dziecko jest ojcem człowieka dorosłego... -Zygmunt Freud
psychologicznie-rzecz-biorąc-dziecko-jest-ojcem-człowieka-dorosłego
Sta­tys­ty­ka to ma­tema­tyczny ka­muf­laż błędu. -Georges Elgozy
sta­tys­ty­ka-to ­tema­tyczny-ka­muf­ż-błę
za­warłam z mias­tem przymierze kiedy ono śpi wte­dy ja leżę kiedy ono wstaje ja to uznaję i leżę dalej  -jatoja
za­warłam-z mias­tem-przymierze-kiedy-ono-śpi-wte­dy-ja żę-kiedy-ono-wstaje-ja-to uznaję-i-żę-dalej