Sta­wiam niez­liczo­ne nies­to­sow­ne py­tania. Gdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć się przez ten las.


sta­wiam-niez­liczo­ne-nies­to­sow­ne-py­tania-gdy­bym tyl­ko-zdołał-przed­rzeć ę-przez-ten-las
w » ludwig wittgenstein » uwagi różnesta­wiamniez­liczo­nenies­to­sow­nepy­taniagdy­bym tyl­kozdołałprzed­rzeć sięprzeztenlassta­wiam niez­liczo­neniez­liczo­ne nies­to­sow­nenies­to­sow­ne py­taniagdy­bym tyl­ko zdołałzdołał przed­rzeć sięprzed­rzeć się przezprzez tenten lassta­wiam niez­liczo­ne nies­to­sow­neniez­liczo­ne nies­to­sow­ne py­taniagdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć sięzdołał przed­rzeć się przezprzed­rzeć się przez tenprzez ten lassta­wiam niez­liczo­ne nies­to­sow­ne py­taniagdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć się przezzdołał przed­rzeć się przez tenprzed­rzeć się przez ten lasgdy­bym tyl­ko zdołał przed­rzeć się przez tenzdołał przed­rzeć się przez ten las