Stać się człowiekiem to sztuka.


stać ę-człowiekiem-to sztuka
novalisstać sięczłowiekiemto sztukastać się człowiekiemczłowiekiem to sztukastać się człowiekiem to sztuka

Wszelka sztuka powinna stać się nauką, wszelka nauka - sztuką.Nie możesz stać się człowiekiem, przej­mując po pros­tu kon­trolę nad ludzkim ciałem.Jak trud­no stać się praw­dzi­wym człowiekiem. Lecz ko­muś, kto się nim sta­nie, łat­wo roz­poznać Boga.Chrystus, kiedy chciał wychowywać ludzi, stał się człowiekiem. Jeśli chcemy wychowywać dzieci, to musimy się stać także dziećmi.Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi.Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi.