Stałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu, jak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewu.


stałaś-wśród-śmie­chu-i szy­der­stw-wy­lewu-jak anioł-smut­ku-i ar­cha­nioł-gniewu
sofoklesstałaśwśródśmie­chui szy­der­stwwy­lewujak aniołsmut­kui ar­cha­niołgniewustałaś wśródwśród śmie­chuśmie­chu i szy­der­stwi szy­der­stw wy­lewujak anioł smut­kusmut­ku i ar­cha­niołi ar­cha­nioł gniewustałaś wśród śmie­chuwśród śmie­chu i szy­der­stwśmie­chu i szy­der­stw wy­lewujak anioł smut­ku i ar­cha­niołsmut­ku i ar­cha­nioł gniewustałaś wśród śmie­chu i szy­der­stwwśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewujak anioł smut­ku i ar­cha­nioł gniewustałaś wśród śmie­chu i szy­der­stw wy­lewu

W śmie­chu może być dużo czułości. Bo poczu­cie hu­moru by­wa cu­dow­nym fil­trem do znie­czu­lania smut­nej rzeczywistości.Włosy pat­rzą na twe pyszczydło, a lus­tro widzi szor­stkie bydło. Ich us­ta w szy­der­czym uśmie­chu tkwią. Szczerzą zęby i z Ciebie drwią.Po niektórych sal­wach śmie­chu po­zos­ta­li ranni.Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi.