Stałam tyłem do no­wej miłości, żeg­nając starą. Stra­ciłam obie.


stałam-tyłem-do no­wej-miłoś-żeg­nając-starą-stra­łam obie
respirerstałamtyłemdo no­wejmiłościżeg­nającstarąstra­ciłam obiestałam tyłemtyłem do no­wejdo no­wej miłościżeg­nając starąstałam tyłem do no­wejtyłem do no­wej miłościstałam tyłem do no­wej miłości

Kwiecie opada muśnięte chłod­nym wiatrem żeg­nając lato Sa­mi wpa­damy w ra­miona miłości, by zno­sić wsze­lakie tor­tu­ry. Stra­ciłam rachubę kto jest sa­dystą, a kto ma­sochistą, nie wspo­minając o tych którzy owe skłon­ności łączą w pary.Po ko­lej­nej słabej oce­nie, stra­ciłam chęci i motywacje.Stra­ciłam dobrą opi­nię - i nig­dy mi jej nie brakowało.Wszys­tko spra­wiało, że czułam się źle Zaczęłam chro­nić się przed wszystkim Te­raz wiem, że to co stra­ciłam odeszło w da­leką drogę...ma­luję obraz nas roz­ma­zał się farbą za­lałam wspomnienia umyją łzy na błysk od­waż się spoj­rzeć w twarz stra­ciłam nadzieję twe­go istnienia ko­lej­ny raz K.A.Sz. 22.05.2013r