Staczanie się na dno może być też jednym ze sposobów zyskania na czasie.


staczanie-ę-na-dno-może-być-też-jednym-ze-sposobów-zyskania-na-czasie
zbigniew waydykstaczaniesięnadnomożebyćteżjednymzesposobówzyskaniaczasiestaczanie sięsię nana dnodno możemoże byćbyć teżteż jednymjednym zeze sposobówsposobów zyskaniazyskania nana czasiestaczanie się nasię na dnona dno możedno może byćmoże być teżbyć też jednymteż jednym zejednym ze sposobówze sposobów zyskaniasposobów zyskania nazyskania na czasiestaczanie się na dnosię na dno możena dno może byćdno może być teżmoże być też jednymbyć też jednym zeteż jednym ze sposobówjednym ze sposobów zyskaniaze sposobów zyskania nasposobów zyskania na czasiestaczanie się na dno możesię na dno może byćna dno może być teżdno może być też jednymmoże być też jednym zebyć też jednym ze sposobówteż jednym ze sposobów zyskaniajednym ze sposobów zyskania naze sposobów zyskania na czasie

Bardzo chciałbym wiedzieć, czy małżeństwo jest rzeczywiście jednym z siedmiu sakramentów, czy też może jednym z grzechów głównych.To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek  Siła rozumu może być niewielka, ale jest stała i działa zawsze w jednym kierunku, podczas gdy siły nierozumu niszczą się nawzajem w bezpłodnej walce.Świat dzieje się także we mnie, nie tylko w czasie i przestrzeni. Ja też jestem przestrzeniąMoże to być nasze pier­wsze zwy­cięstwo, równie dob­rze może być też ostatnie Da­lej ludzie będą mu­sieli cierpieć Da­lej będą mu­sieli ginąć – nie py­taj mnie dlaczego. * This could be the fir­st trum­pet, might as well be the last Ma­ny mo­re will ha­ve to suffer Ma­ny mo­re will ha­ve to die dont ask me why