Stajesz się dorosła w dniu, kiedy wreszcie pojmujesz, że nie ma dorosłych.


stajesz-ę-dorosła-w-dniu-kiedy-wreszcie-pojmujesz-że-nie-dorosłych
krecia pataczkównastajeszsiędorosładniukiedywreszciepojmujeszżeniedorosłychstajesz sięsię dorosładorosła ww dniukiedy wreszciewreszcie pojmujeszże nienie mama dorosłychstajesz się dorosłasię dorosła wdorosła w dniukiedy wreszcie pojmujeszże nie manie ma dorosłychstajesz się dorosła wsię dorosła w dniuże nie ma dorosłychstajesz się dorosła w dniu

Kiedy jesteś kochany, stajesz się silny. Kiedy ty sam kochasz, stajesz się odważny.Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek ro­biący pla­ny na przyszłość za­pomi­na o nich i postępu­je tak, jak gdy­by nig­dy nie miał żad­nych planów. Mu­si zna­leźć się w dniu ta­ka po­ra, kiedy człowiek mający prze­mawiać mil­knie. I umysł je­go nie snu­je już roz­ważań, ale py­ta: czy one w ogóle coś znaczą? Kiedy myślisz, że wiesz już wszystko, zatrzymujesz się - stajesz w miejscu. Jak wiadomo, kiedy stajemy w miejscu - cofamy się.Twoje życie staje się lepsze tylko kiedy Ty stajesz się lepszymTwoje życie staje się lepsze tylko, kiedy Ty stajesz się lepszym.Młodzi najwięcej popełniają szaleństw udając dorosłych, a starzy kiedy pragną uchodzić za młodych.