,,Standardowa edukacja zapewnia Ci przeżycie. SAMOKSZTAŁCENIE - fortunę”


standardowa-edukacja-zapewnia-ci-przeżycie-samoksztaŁcenie-fortunę
jim rohnstandardowaedukacjazapewniaprzeżyciesamoksztaŁceniefortunę”standardowa edukacjaedukacja zapewniazapewnia cici przeżyciesamoksztaŁceniefortunę”standardowa edukacja zapewniaedukacja zapewnia cizapewnia ci przeżyciestandardowa edukacja zapewnia ciedukacja zapewnia ci przeżyciestandardowa edukacja zapewnia ci przeżycie

Standardowa edukacja zapewni Ci przeżycie. Samokształcenie - fortunęTwórczość to sposób na przeżycie czegoś.Najkrótsza i najlepszą drogą, by zrobić fortunę, jest dać ludziom wyraźnie poznać, że wspieranie nas leży w ich najlepszym interesie.To miłość, zapewnia poczucie jedności ze światem przyrodniczym i ludzkim.We Francji edukacja tak jest rozszerzona, że nawet chłopi francusku mówią.Historia ludzkości przypomina coraz częściej wyścig między edukacją a katastrofą.