Stara panna to tak jak przejrzała gruszka i temu spadnie na łeb, co jej nie trzęsie.


stara-panna-to-tak-jak-przejrzała-gruszka-i-temu-spadnie-na-łeb-co-jej-nie-trzęsie
michał bałuckistarapannatotakjakprzejrzałagruszkatemuspadnienałebcojejnietrzęsiestara pannatak jakjak przejrzałaprzejrzała gruszkagruszka ii temutemu spadniespadnie nana łebco jejjej nienie trzęsiepanna to taktak jak przejrzałajak przejrzała gruszkaprzejrzała gruszka igruszka i temui temu spadnietemu spadnie naspadnie na łebco jej niejej nie trzęsiestara panna to takpanna to tak jaktak jak przejrzała gruszkajak przejrzała gruszka iprzejrzała gruszka i temugruszka i temu spadniei temu spadnie natemu spadnie na łebco jej nie trzęsiestara panna to tak jakpanna to tak jak przejrzałatak jak przejrzała gruszka ijak przejrzała gruszka i temuprzejrzała gruszka i temu spadniegruszka i temu spadnie nai temu spadnie na łeb

Cnota - to pobożna stara panna z życiem wewnętrznym równie czyściuchnym, chłodnym i nieprzytulnym, jak jej pokój. Cnota - to prawie to samo co zadowolenie z siebie.Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność.Kto trzęsie drzewem prawdy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść.Dziwna rzecz: mężczyzna siedemdziesięcioletni może zostać panem młodym. Natomiast dziewczyna, przekroczywszy trzydziestkę, jest już starą panną.Kto gotów niewolnikiem zostać za opłatą, Temu łeb o dno kotła wysmarować za to!Kobieta nie odmawia niczego temu, kto zdobył jej serce - staje się wówczas podatna jak plastelina.