Staraj odnaleźć ziarno prawdy w tym, co inni mówią o tobie. Nie zadręczaj się drobiazgami.


staraj-odnaleźć-ziarno-prawdy-w-tym-co-inni-mówią-o-tobie-nie-zadręczaj-ę-drobiazgami
richard carlsonstarajodnaleźćziarnoprawdytymcoinnimówiątobieniezadręczajsiędrobiazgamistaraj odnaleźćodnaleźć ziarnoziarno prawdyprawdy ww tymco inniinni mówiąmówią oo tobienie zadręczajzadręczaj sięsię drobiazgamistaraj odnaleźć ziarnoodnaleźć ziarno prawdyziarno prawdy wprawdy w tymco inni mówiąinni mówią omówią o tobienie zadręczaj sięzadręczaj się drobiazgamistaraj odnaleźć ziarno prawdyodnaleźć ziarno prawdy wziarno prawdy w tymco inni mówią oinni mówią o tobienie zadręczaj się drobiazgamistaraj odnaleźć ziarno prawdy wodnaleźć ziarno prawdy w tymco inni mówią o tobie

Jeżeli będziemy mądrze wybierać między tym, o co warto walczyć, a tym, co nie ma znaczenia, o wiele częściej będziemy wygrywali naprawdę ważne dla nas bitwy. Nie zadręczaj sie drobiazgami.Gdy ludzie mówią o tobie źle, staraj się żyć w taki sposób, by nikt im nie uwierzył.Istnieją dwie zasady pozwalające człowiekowi żyć w harmonii: 1. Nie zadręczaj się drobiazgami; 2. Wszystko to drobiazgi.Jeśli myślisz, że żyjący bezstresowo ludzie o łagodnym usposobieniu nie są w stanie osiągnąć niczego wielkiego w życiu, jesteś w błędzie. Nie zadręczaj się drobiazgami.Jeżeli pragniemy, aby nasz kontakt z otoczeniem był owocny i zadawalający, przede wszystkim należy starać się zrozumieć ludzi, z którymi przestajemy. Nie zadręczaj się drobiazgami.Bardzo często tylko od nas zależy, czy będziemy rozdmuchiwać jakiś problem, czy też machniemy na niego ręką, uświadomiwszy sobie, że nie ma o co kruszyć kopii. Nie zadręczaj się drobiazgami.