Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!


starajcie-ę-odważnie-dążyć-do-pełnej-miary-społeczeństwa-wymagajcie-od-siebie-choćby-inni-od-was-nie-wymagali
jan paweł iistarajciesięodważniedążyćdopełnejmiaryspołeczeństwawymagajcieodsiebiechoćbyinniwasniewymagalistarajcie sięsię odważnieodważnie dążyćdążyć dodo pełnejpełnej miarymiary społeczeństwawymagajcie odod siebiechoćby inniinni odod waswas nienie wymagalistarajcie się odważniesię odważnie dążyćodważnie dążyć dodążyć do pełnejdo pełnej miarypełnej miary społeczeństwawymagajcie od siebiechoćby inni odinni od wasod was niewas nie wymagalistarajcie się odważnie dążyćsię odważnie dążyć doodważnie dążyć do pełnejdążyć do pełnej miarydo pełnej miary społeczeństwachoćby inni od wasinni od was nieod was nie wymagalistarajcie się odważnie dążyć dosię odważnie dążyć do pełnejodważnie dążyć do pełnej miarydążyć do pełnej miary społeczeństwachoćby inni od was nieinni od was nie wymagali

Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali.Na­leży mie­rzyć siły na za­miary i dążyć do celów z po­zoru nieosiągalnych.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.Praw­da - to, że każdy mie­rzy siebie według włas­nej miary i stopy.Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi!Stając się w końcu faktycznie reprezentantem całego społeczeństwa, państwo czyni samo siebie zbytecznym (...). Państwo nie zostaje „zniesione