Stare grzechy mają długie cienie.


stare-grzechy-mają-długie-cienie
agata christiestaregrzechymajądługiecieniestare grzechygrzechy mająmają długiedługie cieniestare grzechy majągrzechy mają długiemają długie cieniestare grzechy mają długiegrzechy mają długie cieniestare grzechy mają długie cienie

Wskrzesza się stare melodie, stare wodewile, stare kostiumy. Można także wskrzesić stare zbrodnie.Gdy słońce kul­tu­ry chy­li się ku zacho­dowi, to na­wet karły rzu­cają długie cienie.wróciła marnotrawna o twarzy kredowej skórą jak gumą ob­ciągnięte kości pod oczami długie cienie włosy wyrwane ścis­ka w dłoniach leży wyczerpana pod po­wieka­mi wpat­ruję się w cienie zrodzo­ne w jas­nych war­koczach zachłan­nie wykarmione światłem moim splo­tem słonecznym bez załamania roz­bi­cia lus­trza­ne blas­ki i cienie noszę w so­bie roz­prosze­nie tuż pod skle­pieniem z żeber To, co dziś stare, kiedyś było nowe.Jadu pełne są te stare skorupy cnoty.