Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.


starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
oscar wildestarośćwewszystkowierzywiekśredniwątpimłodośćwiestarość wewe wszystkowszystko wierzywiek średniśredni wewe wszystkowszystko wątpimłodość wszystkowszystko wiestarość we wszystkowe wszystko wierzywiek średni weśredni we wszystkowe wszystko wątpimłodość wszystko wiestarość we wszystko wierzywiek średni we wszystkośredni we wszystko wątpiwiek średni we wszystko wątpi

Młodość się chełpi, że wszystko otrzyma, starość jest nieubłagana.Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa.Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą.I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej.Wszystko na świecie poza miłością - i wszystko w miłości, co nie jest nią samą - jest tylko kłamstwem, krzywym zwierciadłem, w którym przegląda się nasza próżność i egoizm, i wszystko, co jest w nas śmieszne i małe.Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie.