Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.


starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
oscar wildestarośćwewszystkowierzywiekśredniwątpimłodośćwiestarość wewe wszystkowszystko wierzywiek średniśredni wewe wszystkowszystko wątpimłodość wszystkowszystko wiestarość we wszystkowe wszystko wierzywiek średni weśredni we wszystkowe wszystko wątpimłodość wszystko wiestarość we wszystko wierzywiek średni we wszystkośredni we wszystko wątpiwiek średni we wszystko wątpi

Młodość się chełpi, że wszystko otrzyma, starość jest nieubłagana. -Jean De La Fontaine
młodość-ę-chełpi-że-wszystko-otrzyma-starość-jest-nieubłagana
Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą. -Oscar Wilde
starzy-wierzą-we-wszystko-dorośli-we-wszystko-wątpią-młodzi-wszystko-wiedzą
I tylko w jednym różnicie się od Boga - Bóg wie wszystko, a wy wszystko wiecie lepiej. -Anonim
i-tylko-w-jednym-różnicie-ę-od-boga-bóg-wie-wszystko-a-wy-wszystko-wiecie-lepiej
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie