Stary kawaler musi być stary, ale pan młody wcale nie musi być młody.


stary-kawaler-musi-być-stary-ale-pan-młody-wcale-nie-musi-być-młody
anonimstarykawalermusibyćstaryalepanmłodywcaleniemłodystary kawalerkawaler musimusi byćbyć staryale panpan młodymłody wcalewcale nienie musimusi byćbyć młodystary kawaler musikawaler musi byćmusi być staryale pan młodypan młody wcalemłody wcale niewcale nie musinie musi byćmusi być młodystary kawaler musi byćkawaler musi być staryale pan młody wcalepan młody wcale niemłody wcale nie musiwcale nie musi byćnie musi być młodystary kawaler musi być staryale pan młody wcale niepan młody wcale nie musimłody wcale nie musi byćwcale nie musi być młody

Stary kawaler musi być stary, pan młody nie musi być młody.Sta­ry ka­waler mu­si być sta­ry, ale pan młody nie mu­si być młody.Prawdziwy poeta musi być stary w momencie, kiedy pisze swój pierwszy wiersz.Zbyt stary jestem, by tylko się bawić, zbyt młody jeszcze, by nie pragnąć niczego.Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki.Kto chce zachować młodość, musi przestać zachowywać się jak młody człowiek.