Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość.


starym-ę-jest-wówczas-gdy-więcej-radoś-przynosi-przeszłość-ż-przyszłość
john knittelstarymsięjestwówczasgdywięcejradościprzynosiprzeszłośćniżprzyszłośćstarym sięsię jestjest wówczasgdy więcejwięcej radościradości przynosiprzynosi przeszłośćprzeszłość niżniż przyszłośćstarym się jestsię jest wówczasgdy więcej radościwięcej radości przynosiradości przynosi przeszłośćprzynosi przeszłość niżprzeszłość niż przyszłośćstarym się jest wówczasgdy więcej radości przynosiwięcej radości przynosi przeszłośćradości przynosi przeszłość niżprzynosi przeszłość niż przyszłośćgdy więcej radości przynosi przeszłośćwięcej radości przynosi przeszłość niżradości przynosi przeszłość niż przyszłość

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie.Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć.Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość.Niech każdy zbada swoje myśli; ujrzymy, iż wszystkie zaprząta przeszłość i przyszłość; a jeśli myślimy, to jeno aby zaczerpnąć z niej treści do snucia przyszłości. Teraźniejszość nie jest nigdy naszym celem. Przeszłość i teraźniejszość są dla nas środkami; celem jest tylko przyszłość. Tak wiec nie żyjemy nigdy, ale spodziewamy się żyć; gotujemy się wciąż do szczęścia, a co za tym idzie, nie kosztujemy go nigdy.Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza.Nurkowanie na samo dno rozkoszy przynosi więcej żwiru niż pereł.