Starym się jest wówczas, gdy więcej radości przynosi przeszłość niż przyszłość.


starym-ę-jest-wówczas-gdy-więcej-radoś-przynosi-przeszłość-ż-przyszłość
john knittelstarymsięjestwówczasgdywięcejradościprzynosiprzeszłośćniżprzyszłośćstarym sięsię jestjest wówczasgdy więcejwięcej radościradości przynosiprzynosi przeszłośćprzeszłość niżniż przyszłośćstarym się jestsię jest wówczasgdy więcej radościwięcej radości przynosiradości przynosi przeszłośćprzynosi przeszłość niżprzeszłość niż przyszłośćstarym się jest wówczasgdy więcej radości przynosiwięcej radości przynosi przeszłośćradości przynosi przeszłość niżprzynosi przeszłość niż przyszłośćgdy więcej radości przynosi przeszłośćwięcej radości przynosi przeszłość niżradości przynosi przeszłość niż przyszłość

Powodem, dla którego ludziom tak trudno jest być szczęśliwymi jest to, że zawsze widzą przeszłość lepszą niż była, teraźniejszość gorszą niż jest i przyszłość mniej pewną, niż będzie. -Marcel Pagnol
powodem-dla-którego-ludziom-tak-trudno-jest-być-szczęśliwymi-jest-to-że-zawsze-widzą-przeszłość-lepszą-ż-była-teraźniejszość-gorszą-ż
Pamięć jest to skład, w którym leży przeszłość, a wspomnienie ma miejsce wówczas, gdy się do tego składu schodzi, żeby coś wydobyć. -Henryk Sienkiewicz
pamięć-jest-to-skład-w-którym-ży-przeszłość-a-wspomnienie-miejsce-wówczas-gdy-ę-do-tego-składu-schodzi-żeby-coś-wydobyć
Gdy przyszłość nas zat­rważa, co­famy się w naszą przeszłość. -Antoni Kępiński
gdy-przyszłość-nas-zat­rważa-co­famy ę-w naszą-przeszłość
Naprawdę starym jest się wówczas, kiedy się to powie o sobie w towarzystwie, a nikt się nie śmieje i nie zaprzecza. -Magdalena Samozwaniec
naprawdę-starym-jest-ę-wówczas-kiedy-ę-to-powie-o-sobie-w-towarzystwie-a-nikt-ę-nie-śmieje-i-nie-zaprzecza
Nurkowanie na samo dno rozkoszy przynosi więcej żwiru niż pereł. -Honore de Balzac
nurkowanie-na-samo-dno-rozkoszy-przynosi-więcej-żwiru-ż-pereł