Starzeć się jest trud­niej niż um­rzeć, po­nieważ wyrzec się za jed­nym ra­zem, i wszys­tkiego, kosztu­je mniej niż od­na­wiać ofiarę co dzień, i po trochu.


starzeć ę-jest trud­niej-ż-um­rzeć-po­nieważ-wyrzec ę-za jed­nym-ra­zem-i wszys­tkiego-kosztu­-mniej-ż-od­na­wiać-ofiarę
a » henri frédéric amiel » dziennik intymnystarzeć sięjest trud­niejniżum­rzećpo­nieważwyrzec sięza jed­nymra­zemi wszys­tkiegokosztu­jemniejod­na­wiaćofiaręco dzieńi po trochustarzeć się jest trud­niejjest trud­niej niżniż um­rzećpo­nieważ wyrzec sięwyrzec się za jed­nymza jed­nym ra­zemkosztu­je mniejmniej niżniż od­na­wiaćod­na­wiać ofiaręofiarę co dzieństarzeć się jest trud­niej niżjest trud­niej niż um­rzećpo­nieważ wyrzec się za jed­nymwyrzec się za jed­nym ra­zemkosztu­je mniej niżmniej niż od­na­wiaćniż od­na­wiać ofiaręod­na­wiać ofiarę co dzień

Pi­sarz jest to człowiek, które­mu pi­sanie przychodzi trud­niej niż wszys­tkim in­nym ludziom. -Tomasz Mann
pi­sarz-jest to człowiek-które­mu-pi­sanie-przychodzi-trud­niej-ż-wszys­tkim-in­nym-ludziom
Trudniej jest starzeć się, niż umierać, bo jednorazowa ofiara mniej kosztuje od powolnego zrzekania się każdego dobra po szczególe. -Henri Frederic Amiel
trudniej-jest-starzeć-ę-ż-umierać-bo-jednorazowa-ofiara-mniej-kosztuje-od-powolnego-zrzekania-ę-każdego-dobra-po-szczegó
W wan­nie his­to­rii prawdę trud­niej jest ut­rzy­mać niż mydło, i o wiele trud­niej znaleźć... -P » Terry Pratchett » Czarodzicielstwo
w wan­nie-his­to­rii-prawdę-trud­niej-jest ut­rzy­ć-ż-mydło-i o wiele-trud­niej-znaleźć
Mniej na­leży oba­wiać się głodu niż złych myśli. -Henryk Mann
mniej-na­ży-oba­wiać ę-głodu-ż-złych-myśli