Starzejący się mężczyzna zabiera się do tego, co niegdyś robił przez całą noc.


starzejący-ę-mężczyzna-zabiera-ę-do-tego-co-niegdyś-robił-przez-całą-noc
anonimstarzejącysięmężczyznazabieradotegoconiegdyśrobiłprzezcałąnocstarzejący sięsię mężczyznamężczyzna zabierazabiera sięsię dodo tegoco niegdyśniegdyś robiłrobił przezprzez całącałą nocstarzejący się mężczyznasię mężczyzna zabieramężczyzna zabiera sięzabiera się dosię do tegoco niegdyś robiłniegdyś robił przezrobił przez całąprzez całą nocstarzejący się mężczyzna zabierasię mężczyzna zabiera sięmężczyzna zabiera się dozabiera się do tegoco niegdyś robił przezniegdyś robił przez całąrobił przez całą nocstarzejący się mężczyzna zabiera sięsię mężczyzna zabiera się domężczyzna zabiera się do tegoco niegdyś robił przez całąniegdyś robił przez całą noc

Ludzie przychodzą i odchodzą, a ty nie przywiązujesz do tego większej wagi. Lecz kiedy przychodzi przyjaciel, w twoim życiu wschodzi słońce, powietrze staje się rześkie, kwiaty zakwitają, niebo się rozjaśnia, a noc staje się głębsza. Cała ziemia się ożywia i nawet ptaki śpiewają radośniej.Mężczyzna uczyni wszystko dla kobiety, którą niegdyś kochał, nigdy jednak nie zakocha się w niej powtórnie.Nat­chnieniem moim Twój głos, Twój umysł, Two­je ciało. Pragnę Cię dotykać zmysłowością całą, ku­sić, roz­bierać, zapamiętywać każdy szczegół Twe­go ciała i Twej duszy. Roz­koszo­wać pocałunkiem, do­tykiem, pieszczotą. Na­gością kar­mić oczy, czułością słowa, miłością serce, od­dechem ciało, us­ta ..roz­mową przez noc całą.Za­miast owinąć człowieka jak choćby Koc ciepły niemow­le To drze się ta noc w kawałki Pru­je się swe­ter noc­ny z lewej Świt odsłaniając na niebie I do czar­ne­go gra­natu już błękit się wkra­da Roz­ry­wa się ta noc w ka­wałki Jak prześcieradło zleżałe na strychu Słyszę to  Ko­ty drą tę noc Kobieta musi wybierać; z mężczyzną kochanym przez inne kobiety nie czuje się pewnie, z mężczyzną nie kochanym przez inne - jest nieszczęśliwa.