Starzy wierzą we wszystko; dorośli we wszystko wątpią; młodzi wszystko wiedzą.


starzy-wierzą-we-wszystko-dorośli-we-wszystko-wątpią-młodzi-wszystko-wiedzą
oscar wildestarzywierząwewszystkodorośliwszystkowątpiąmłodziwiedząstarzy wierząwierzą wewe wszystkodorośli wewe wszystkowszystko wątpiąmłodzi wszystkowszystko wiedząstarzy wierzą wewierzą we wszystkodorośli we wszystkowe wszystko wątpiąmłodzi wszystko wiedząstarzy wierzą we wszystkodorośli we wszystko wątpią

Wszystko ginie, wszystko niszczeje, wszystko przemija. Zostaje tylko świat. I czas, który trwa. -Denis Diderot
wszystko-ginie-wszystko-niszczeje-wszystko-przemija-zostaje-tylko-świat-i-czas-który-trwa
Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie. -Oscar Wilde
starość-we-wszystko-wierzy-wiek-średni-we-wszystko-wątpi-młodość-wszystko-wie
Bóg: początek, w którym się wszystko zaczyna; cel, w którym wszystko się kończy; teraźniejszość, która wszystko niesie. -Paul Claudel
bóg-początek-w-którym-ę-wszystko-zaczyna-cel-w-którym-wszystko-ę-kończy-teraźniejszość-która-wszystko-niesie
Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami. -Juliusz Słowacki
póki-jesteśmy-młodzi-wszystko-jest-przed-nami