Statystyka informuje, ile przypada wszystkiego na optymisty głowę.


statystyka-informuje-ile-przypada-wszystkiego-na-optymisty-głowę
anonimstatystykainformujeileprzypadawszystkiegonaoptymistygłowęstatystyka informujeile przypadaprzypada wszystkiegowszystkiego nana optymistyoptymisty głowęile przypada wszystkiegoprzypada wszystkiego nawszystkiego na optymistyna optymisty głowęile przypada wszystkiego naprzypada wszystkiego na optymistywszystkiego na optymisty głowęile przypada wszystkiego na optymistyprzypada wszystkiego na optymisty głowę

Wysoki to poziom, gdy na głowę ludności przypada pół głowy.Ty­le ludzi w wiel­kim tłumie W nim ze trzech ro­zu­mem włada Żaden z nich nie wyrachuje Ile go na łeb przypada Chcesz, żebym stra­cił dla Ciebie głowę? Mam dużą głowę, i niewiele więcej.Jedna śmierć to tragedia, milion - to statystyka.Prasa musi mieć swobodę mówienia wszystkiego, by niektórzy ludzie nie mieli swobody robienia wszystkiego.Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka.