Sto­lica na Marsie Gdy­by Sa­wa nie za­kochała się w Warsie To może Sto­lica byłaby na Mar­sie Ja­ko pier­wsza, więc szkoda Bo te­raz na Mar­sa mo­da -  Tak ględził za­wis­tny Kra­kus w warsie.


sto­lica-na marsie-gdy­by-sa­wa-nie za­kochała ę-w warsie-to-może-sto­lica-byłaby-na mar­sie-ja­ko-pier­wsza-więc-szkoda-bo-te­raz
awatarsto­licana marsiegdy­bysa­wanie za­kochała sięw warsietomożebyłabyna mar­sieja­kopier­wszawięcszkodabote­razna mar­samo­da takględziłza­wis­tnykra­kusw warsiesto­lica na marsiena marsie gdy­bygdy­by sa­wasa­wa nie za­kochała sięnie za­kochała się w warsiemoże sto­licasto­lica byłabybyłaby na mar­siena mar­sie ja­koja­ko pier­wszawięc szkodaszkoda bobo te­razte­raz na mar­sana mar­sa mo­da  taktak ględziłględził za­wis­tnyza­wis­tny kra­kuskra­kus w warsiesto­lica na marsie gdy­byna marsie gdy­by sa­wagdy­by sa­wa nie za­kochała sięsa­wa nie za­kochała się w warsiew warsie to możemoże sto­lica byłabysto­lica byłaby na mar­siebyłaby na mar­sie ja­kona mar­sie ja­ko pier­wszawięc szkoda boszkoda bo te­razbo te­raz na mar­sate­raz na mar­sa mo­da  tak ględziłtak ględził za­wis­tnyględził za­wis­tny kra­kusza­wis­tny kra­kus w warsie

Sto­lica: for­te­ca prowincjonalizmu. -Ambrose Bierce
sto­lica-for­te­ca-prowincjonalizmu
Tu­rys­ta z Białegostoku Tu­rys­ta ce­per z Białegos­to­ku, Gdy zjeżdżał po Białki sto­ku Na nu­tach mar­ki Cho­pin Bo­kiem omi­jając kopę Do źródła wpadł jak do rynsztoku. -awatar
tu­rys­-z białegostoku-tu­rys­-­per-z białegos­to­ku-gdy-zjeżdżał-po białki-sto­ku-na-nu­tach-mar­ki-cho­pin-bo­kiem-omi­jając
Więc nie kuś mnie, śmier­ci. Nie kuś mnie, lu­bieżna ku­siciel­ko, łasi­co cmen­tarna. Nie kuś tak zabójczo. Tak zaw­rotnie (...)  -Edward Stachura
więc-nie kuś-mnie-śmier­-nie kuś-mnie-lu­bieżna-ku­siciel­ko-łasi­co-cmen­tarna-nie kuś-tak-zabójczo-tak zaw­rotnie-