Stojąc w miej­scu też można zabłądzić.


stojąc-w miej­scu-też-można-zabłądzić
edward stachurastojącw miej­scuteżmożnazabłądzićstojąc w miej­scuw miej­scu teżteż możnamożna zabłądzićstojąc w miej­scu teżw miej­scu też możnateż można zabłądzićstojąc w miej­scu też możnaw miej­scu też można zabłądzićstojąc w miej­scu też można zabłądzić

Niedo­la jest jak upor­czy­wy wicher. Nie tyl­ko każe tkwić ciągle w tym sa­mym miej­scu, ale też zry­wa wszys­tko, co da się zer­wać, i zos­ta­wia ob­nażone postacie. -Artur Golden
niedo­-jest jak upor­czy­wy-wicher-nie tyl­ko-każe-tkwić-ągle-w tym-­mym-miej­scu-ale-też-zry­wa-wszys­tko-co da ę-zer­wać
Dob­ry fur­man na miej­scu skręca. -Samuel Adalberg
dob­ry-fur­man-na miej­scu-skręca
Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł
można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
Za­tapiam się marzeniami w ma­gicznym świecie tęsknoty... w miej­scu, w którym jeszcze nie byłam. -Angelique Cruelty
za­tapiam ę-marzeniami-w-­gicznym-świecie-tęsknoty-w-miej­scu-w którym jeszcze-nie byłam