Stosunek poety do znaczenia to poszukiwanie dla niego formy. Tak etyka staje się estetyką.


stosunek-poety-do-znaczenia-to-poszukiwanie-dla-niego-formy-tak-etyka-staje-ę-estetyką
anna pogonowskastosunekpoetydoznaczeniatoposzukiwaniedlaniegoformytaketykastajesięestetykąstosunek poetypoety dodo znaczeniaposzukiwanie dladla niegoniego formytak etykaetyka stajestaje sięsię estetykąstosunek poety dopoety do znaczeniaznaczenia to poszukiwanieposzukiwanie dla niegodla niego formytak etyka stajeetyka staje sięstaje się estetykąstosunek poety do znaczeniado znaczenia to poszukiwanieznaczenia to poszukiwanie dlaposzukiwanie dla niego formytak etyka staje sięetyka staje się estetykąpoety do znaczenia to poszukiwaniedo znaczenia to poszukiwanie dlaznaczenia to poszukiwanie dla niegotak etyka staje się estetyką

Kobiecie - jeśli nawet potrafi zerwać z etyką przeszłości - nie wolno zerwać z jej estetyką.Przez poszukiwanie szczęścia dla niego samego osiąga się tylko nudę i aby znaleźć szczęście, trzeba szukać czegoś innego niż szczęście.W świetle prawdziwego znaczenia wszystko, co ważne, staje się trywialne, tak jak całe życie wydaje się niczym wobec śmierci.Jeśli dla kogoś nie ma już nic świętego, to wszystko staje się znów dla niego święte w sposób bardziej ludzki.Sztuka to wieczne przezwyciężanie wszystkiego co niedołężne, ułomne i niedojrzałe, poszukiwanie coraz to doskonalszej formy, coraz to pełniejszego wyrazu.Stosunek pomiędzy nauką a myśleniem staje się autentyczny dopiero wówczas, gdy dostrzegamy przedzielającą je przepaść.