Stosunki oparte na sile dają temu czego nie ma moc niszczenia tego, co jest.


stosunki-oparte-na-sile-dają-temu-czego-nie-moc-niszczenia-tego-co-jest
simone weilstosunkiopartenasiledajątemuczegoniemocniszczeniategocojeststosunki oparteoparte nana silesile dajądają temutemu czegoczego nienie mama mocmoc niszczenianiszczenia tegoco jeststosunki oparte naoparte na silena sile dająsile dają temudają temu czegotemu czego nieczego nie manie ma mocma moc niszczeniamoc niszczenia tegostosunki oparte na sileoparte na sile dająna sile dają temusile dają temu czegodają temu czego nietemu czego nie maczego nie ma mocnie ma moc niszczeniama moc niszczenia tegostosunki oparte na sile dająoparte na sile dają temuna sile dają temu czegosile dają temu czego niedają temu czego nie matemu czego nie ma mocczego nie ma moc niszczenianie ma moc niszczenia tego

Według lekarzy jedynym sposobem utrzymania zdrowia jest jedzenie tego, na co się nie ma chęci, picie tego, czego się nie lubi i robienie tego, czego by się wolało nie robić.Człowiek wygrywa życie, jeśli pragnie tego, czego może dokonać i dokonuje tego, czego pragnie.Czego nie wiem, tego się lękam; czego się lękam, tego nienawidzę; czego nienawidzę, to chcę zniszczyć.Kto ma chleb, temu jeszcze dają.Najważniejszym powodem, dla którego ludzie nie osiągają tego, czego chcą, jest to, że sami nie wiedzą, czego chcąTo prawda, że w demokracji lud robi jakoby to, co chce: ale wolność polityczna nie polega na tym, aby robić to, co się chce. W państwie, to znaczy w społeczności, w której są prawa, wolność może polegać jedynie na tym, aby móc czynić to, czego się powinno chcieć, a nie być zmuszonym czynić tego, czego się chcieć nie powinno.