Stosy nie rozświetlają ciemności.


stosy-nie-rozświetlają-ciemnoś
stanisław jerzy lecstosynierozświetlająciemnościstosy nienie rozświetlająrozświetlają ciemnościstosy nie rozświetlająnie rozświetlają ciemnościstosy nie rozświetlają ciemności

Stosy - światła pozycyjne epoki.Dobrowolne wstępowanie na stosy męczeńskie cierpienia ludzkości zwiększa, a szczęścia jej nie przysparza.Kiedy gasną stosy, zaraz robi się jaśniej.Dzień rozjaśnia moje myśli, moje myśli rozświetlają moją noc.Trwaj tyl­ko w słońcu, bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności.Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności.