Stra­cić ko­goś kocha­nego to zmienić swo­je życie na zaw­sze. Nie przeżyjesz te­go, bo 


stra­ć-ko­goś-kocha­nego-to zmienić-swo­-życie-na zaw­sze-nie przeżyjesz-te­go-bo to-jest osobą-którą-kochasz-ból prze­mija
jeanette wintersonstra­cićko­gośkocha­negoto zmienićswo­jeżyciena zaw­szenie przeżyjeszte­gobo tojest osobąktórąkochaszból prze­mijaspo­tykaszno­wychludzialepus­tkanig­dy sięnie wy­pełniajakżeby mogłaŚmierćnie osłabiawyjątko­wościko­gośktoznaczyłaż ty­leby go opłakiwaćstra­cić ko­gośko­goś kocha­negokocha­nego to zmienićto zmienić swo­jeswo­je życieżycie na zaw­szenie przeżyjesz te­goktórą kochaszspo­tykasz no­wychno­wych ludziale pus­tkapus­tka nig­dy sięnig­dy się nie wy­pełniaŚmierć nie osłabianie osłabia wyjątko­wościwyjątko­wości ko­gośkto znaczyłznaczył aż ty­lestra­cić ko­goś kocha­negoko­goś kocha­nego to zmienićkocha­nego to zmienić swo­jeto zmienić swo­je życieswo­je życie na zaw­szespo­tykasz no­wych ludziale pus­tka nig­dy siępus­tka nig­dy się nie wy­pełniaŚmierć nie osłabia wyjątko­wościnie osłabia wyjątko­wości ko­gośkto znaczył aż ty­le

Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię. -Milan Kundera
na­wet-włas­ny-ból-nie jest tak-ężki-jak ból-z kimś-współod­czu­wany-ból-za ko­goś-dla-ko­goś-zwielok­rotniony-przez
Do­piero gdy ko­goś stra­cimy, uświada­miamy so­bie jak wiele dla nas znaczył... -anja
do­piero-gdy-ko­goś-stra­cimy-uświada­miamy-so­bie-jak wiele-dla-nas-znaczył