Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.


strach-bywa-różny-ale-najgorszy-jest-strach-przed-wstydem
roman bratnystrachbywaróżnyalenajgorszyjeststrachprzedwstydemstrach bywabywa różnyale najgorszynajgorszy jestjest strachstrach przedprzed wstydemstrach bywa różnyale najgorszy jestnajgorszy jest strachjest strach przedstrach przed wstydemale najgorszy jest strachnajgorszy jest strach przedjest strach przed wstydemale najgorszy jest strach przednajgorszy jest strach przed wstydem

Przy­jaźń to strach przed sa­mot­nością, a miłość to jeszcze większy strach przed osamotnieniem.Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli.W pew­nym mo­men­cie zaczy­nasz za bar­dzo czuć, że czas mi­ja, że ucieka, że nie da się go do­gonić. Od zaw­sze wie­działeś, że są godzi­ny, że za każdym ra­zem mi­ja ko­lej­na. Ale, uwierz mój przy­jacielu, to, co te­raz czuję to coś zu­pełnie in­ne­go. To strach przed niez­na­nym, to strach przed końcem. Końcem, które­go nie zap­la­nowałam so­bie, nie wy­myśliłam, bez­czel­nym i nieubłaganym. Końcem ta­kim, jak wszystkie...Widzowie lubią być bezpiecznie straszeni. Strach nierzeczywisty jest rodzajem homeopatii na strach rzeczywisty.Nie możemy bać się przeszłości. Strach jest związany z przyszłością. A skoro przyszłość jest w naszych RĘKACH, strach musi być czymś związanym z GŁOWĄ.Miłość oddala nie tylko strach przed śmiercią, ale i myśl o niej.