Strach jest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa.


strach-jest głównym-źródłem-przesą-i ­dyną-przyczyną-okrucieństwa
bertrand russellstrachjest głównymźródłemprzesądui je­dynąprzyczynąokrucieństwastrach jest głównymjest głównym źródłemźródłem przesąduprzesądu i je­dynąi je­dyną przyczynąprzyczyną okrucieństwastrach jest głównym źródłemjest głównym źródłem przesąduźródłem przesądu i je­dynąprzesądu i je­dyną przyczynąi je­dyną przyczyną okrucieństwastrach jest głównym źródłem przesądujest głównym źródłem przesądu i je­dynąźródłem przesądu i je­dyną przyczynąprzesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwastrach jest głównym źródłem przesądu i je­dynąjest głównym źródłem przesądu i je­dyną przyczynąźródłem przesądu i je­dyną przyczyną okrucieństwa

Je­dyną rzeczą ja­kiej po­win­nismy się bać jest sam strach.Miłość jest źródłem nieporozumień i źródłem tego co w życiu najpiękniejsze.Artysta jest źródłem dzieła. Dzieło jest źródłem artysty.Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Tchórzostwo jest matką okrucieństwa.Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.