Strach przed wyjściem na jaw kłam­stwa, jest często gor­szy niż sa­me je­go konsekwencje.


strach-przed-wyjściem-na jaw-kłam­stwa-jest często-gor­szy-ż-­me-­go-konsekwencje
bloodymerystrachprzedwyjściemna jawkłam­stwajest częstogor­szyniżsa­meje­gokonsekwencjestrach przedprzed wyjściemwyjściem na jawna jaw kłam­stwajest często gor­szygor­szy niżniż sa­mesa­me je­goje­go konsekwencjestrach przed wyjściemprzed wyjściem na jawwyjściem na jaw kłam­stwajest często gor­szy niżgor­szy niż sa­meniż sa­me je­gosa­me je­go konsekwencjestrach przed wyjściem na jawprzed wyjściem na jaw kłam­stwajest często gor­szy niż sa­megor­szy niż sa­me je­goniż sa­me je­go konsekwencjestrach przed wyjściem na jaw kłam­stwajest często gor­szy niż sa­me je­gogor­szy niż sa­me je­go konsekwencje

Naj­gor­szą prawdę od kłam­stwa to różni, że często człowieka z człowiekiem poróżni. -Ryder
naj­gor­szą-prawdę-od kłam­stwa-to róż-że-często-człowieka-z człowiekiem-poróż
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
Strach przed wyjściem na durnia jest pospolitą wersją poszukiwania prawdy. -Emil Cioran
strach-przed-wyjściem-na-durnia-jest-pospolitą-wersją-poszukiwania-prawdy
Na­jok­rutniej­sze kłam­stwa często są wy­powiada­ne w ciszy. -Robert Louis Stevenson
na­jok­rutniej­sze-kłam­stwa-często-są wy­powiada­ne-w ciszy
Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera