Straszliwa przepaść dzieli zamiar od spełnienia.


straszliwa-przepaść-dzieli-zamiar-od-spełnienia
mikołaj gogolstraszliwaprzepaśćdzielizamiarodspełnieniastraszliwa przepaśćprzepaść dzielidzieli zamiarzamiar odod spełnieniastraszliwa przepaść dzieliprzepaść dzieli zamiardzieli zamiar odzamiar od spełnieniastraszliwa przepaść dzieli zamiarprzepaść dzieli zamiar oddzieli zamiar od spełnieniastraszliwa przepaść dzieli zamiar odprzepaść dzieli zamiar od spełnienia

Na­wet od­wza­jem­niona miłość jest straszliwa.Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił.Miałem za­miar zmienić koszulkę, ale za­miast te­go zmieniłem zamiar.W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.Do skoku w przepaść nie trzeba trampoliny.Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę!