Straszliwe klęski muszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami.


straszliwe-klęski-muszą-być-poprzedzone-wielkimi-zwycięstwami
anna kowalskastraszliweklęskimusząbyćpoprzedzonewielkimizwycięstwamistraszliwe klęskiklęski musząmuszą byćbyć poprzedzonepoprzedzone wielkimiwielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski musząklęski muszą byćmuszą być poprzedzonebyć poprzedzone wielkimipoprzedzone wielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski muszą byćklęski muszą być poprzedzonemuszą być poprzedzone wielkimibyć poprzedzone wielkimi zwycięstwamistraszliwe klęski muszą być poprzedzoneklęski muszą być poprzedzone wielkimimuszą być poprzedzone wielkimi zwycięstwami

Osoby na kierowniczych stanowiskach muszą mieć przed sobą jakiś cel, muszą być zaangażowane uczuciowo. To zaangażowanie musi być częścią osobowości każdego prawdziwego menedżera. -Harold Green
osoby-na-kierowniczych-stanowiskach-muszą-mieć-przed-sobą-jakiś-cel-muszą-być-zaangażowane-uczuciowo-to-zaangażowanie-musi-być-częśą
Należy być beztroskim inaczej ponosi się klęski w miłości. -Wiktor Szkłowski
należy-być-beztroskim-inaczej-ponosi-ę-klęski-w-miłoś
Jeśli kraj ma być dob­rze rządzo­ny, pra­wa muszą być jasne. -Kung-Sun Jang
jeśli-kraj- być-dob­rze-rządzo­ny-pra­wa-muszą-być-jasne
Z księgi przeznaczenia:
z-księgi-przeznaczenia-a-jedni-muszą-być-czopkami