Straszna to rzecz związek mężczyzny, który już nie kocha, i kobiety, która wciąż chce być kochana.


straszna-to-rzecz-związek-mężczyzny-który-już-nie-kocha-i-kobiety-która-wciąż-chce-być-kochana
benjamin constantstrasznatorzeczzwiązekmężczyznyktóryjużniekochakobietyktórawciążchcebyćkochanarzecz związekzwiązek mężczyznyktóry jużjuż nienie kochai kobietyktóra wciążwciąż chcechce byćbyć kochanastraszna to rzeczrzecz związek mężczyznyktóry już niejuż nie kochaktóra wciąż chcewciąż chce byćchce być kochanastraszna to rzecz związekktóry już nie kochaktóra wciąż chce byćwciąż chce być kochanastraszna to rzecz związek mężczyznyktóra wciąż chce być kochana

Nie masz kobiety - niech mówi, co chce i będzie nie wiedzieć jak cnotliwa - która, będąc kochaną, czuje się tym urażona.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Odległość wobec każdego mężczyzny w życiu kobiety jest, być może, rezygnacją, ale także jej zwycięstwem. Zwycięstwem spokoju, kiedy chce się już zrezygnować z pełnego życia, czyli z dramatów.Nie być kochaną - to nieszczęście; nie być już kochaną - to zniewaga.Mężczyźni chcą być zawsze pierwszą miłością kobiety, kobiety pragną być ostatnią namiętnością mężczyzny.Nic tak nie wzrusza mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać zaczyna, a nic tak nie drażni mężczyzny jak łzy kobiety, którą kochać przestaje.