Straszny chaos. Nie sposób w takim chaosie umierać.


straszny-chaos-nie-sposób-w-takim-chaosie-umierać
tadeusz konwickistrasznychaosniesposóbtakimchaosieumieraćstraszny chaosnie sposóbsposób ww takimtakim chaosiechaosie umieraćnie sposób wsposób w takimw takim chaosietakim chaosie umieraćnie sposób w takimsposób w takim chaosiew takim chaosie umieraćnie sposób w takim chaosiesposób w takim chaosie umierać

Chaos jest straszną parodią bazującą na równości wszystkich! W chaosie nie posiada się własnego oblicza!Takim jestem; takim być chcę; was niech diabli wezmą!Okazuje się, że jestem taki jak wszyscy ludzie, widzę świat nie takim jaki jest, lecz takim jakim chciałbym go widzieć.Sko­ro jest pra­wo i porządek, mu­si być także coś, co to pra­wo do­pełnia i og­ra­nicza za­razem - chaos i nieis­tnienie. Nieis­tnienie i chaos.A kiedy będę umierać, sko­ro umierać mam, ty nie bądź przy tym i nie radź: już ja pot­ra­fię sam.wdech wydech uwal­niam solfatary i słowa nieświado­mie słowa, spoj­rze­nia, gesty truję śmier­telników tymi słowa­mi, spoj­rze­niami, gestami ut­wo­rami piroklastycznymi póki drze­mię, je­dynie truję chaos wrze we mnie niepozornie kon­tro­lowa­ny chaos i piętrzą się emocje wdech wydech zat­rzy­muję gęstą, kwaśną krew chaos piętrzy się we mnie lecz póki drze­mię, truję nie ranię