Strata czasu jest podobna do śmierci - nieodwracalna.


strata-czasu-jest-podobna-do-śmierci-nieodwracalna
piotr istrataczasujestpodobnadośmiercinieodwracalnastrata czasuczasu jestjest podobnapodobna dodo śmierciśmiercinieodwracalnastrata czasu jestczasu jest podobnajest podobna dopodobna do śmiercido śmiercistrata czasu jest podobnaczasu jest podobna dojest podobna do śmiercipodobna do śmiercistrata czasu jest podobna doczasu jest podobna do śmiercijest podobna do śmierci

Całowanie w rękę nagiej kobiety jest stratą czasu. -Charles Chaplin
całowanie-w-rękę-nagiej-kobiety-jest-stratą-czasu
Całowa­nie w rękę na­giej ko­biety jest stratą czasu. -Jerzy Leszczyński
całowa­nie-w rękę-na­giej-ko­biety-jest stratą-czasu
Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św
jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Nic, co robisz, nie jest stratą czasu, jeśli umiesz mądrze korzystać z własnych doświadczeń. -August Rodin
nic-co-robisz-nie-jest-stratą-czasu-śli-umiesz-mądrze-korzystać-z-własnych-doświadczeń
W niewiedzy, że się istnieje jest wyzwolenie od czasu i śmierci. -Olga Tokarczuk
w-niewiedzy-że-ę-istnieje-jest-wyzwolenie-od-czasu-i-śmierci
Żywot ludzki jest płótnem snowanym od natury, tkanym od czasu, a urzynanym od śmierci. -Wincenty Ignacy Marewicz
Żywot-ludzki-jest-płótnem-snowanym-od-natury-tkanym-od-czasu-a-urzynanym-od-śmierci