Strip-tease jest to lekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki.


strip-tease-jest-to-lekcja-anatomii-przy-akompaniamencie-muzyki
frank sinatrastripteasejesttolekcjaanatomiiprzyakompaniamenciemuzykilekcja anatomiianatomii przyprzy akompaniamencieakompaniamencie muzykijest to lekcjalekcja anatomii przyanatomii przy akompaniamencieprzy akompaniamencie muzykijest to lekcja anatomiilekcja anatomii przy akompaniamencieanatomii przy akompaniamencie muzykijest to lekcja anatomii przylekcja anatomii przy akompaniamencie muzyki

Wszystko jest lekcją.Struktura każdego zdania jest lekcją logiki.Życie jest jedną długą lekcją pokory.Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć.Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza.Muzyka ziemska jest odbiciem muzyki sfer.