Stro­niąc od roz­ważania, przeis­taczasz się w lekkoducha.


stro­ąc-od roz­ważania-przeis­taczasz ę-w lekkoducha
papużkastro­niącod roz­ważaniaprzeis­taczasz sięw lekkoduchastro­niąc od roz­ważaniaprzeis­taczasz się w lekkoducha

Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem wyg­rał, znać, że roz­ważał długo. Jeśli ktoś do­konał roz­ważań przed bitwą a po­tem przeg­rał, znać, że roz­ważał krótko. Długie roz­ważania oz­naczają wyg­raną, krótkie roz­ważania to przegrana.Módlmy się, żeby ludzka ra­sa nig­dy nie uciekła z Ziemi, by gdzie in­dziej roz­przes­trze­niać swoją niegodziwość.Miłość, które nie przeis­tacza się w czyn, nie jest miłością.Idzie wiosna Kwit­nie natura Kwit­nie miłość Tyl­ko ja za­gubiona Pośród róż Szu­kam szczęścia Ra­niąc się kolcami w popłochu się chowam roz­rzu­cam się w słowa do niewypowiedzenia mam­roczę zdania li­tero­wane w zamęcie tych dziw­nych żądań od siebie Ja po stro­nie nieba ja po stro­nie piekła jest ciep­lej, co­raz cieplej chy­ba odpływam chy­ba wy­puszczam po­wiet­rze chwy­tam się dłońmi słońca lecz jest co­raz ciężej ucichło mo­je szkarłat­ne serce nie woła nie pro­si o więcej głębią oceaniczną jestem gra­natową lodowatą łuną niez­naną rybą nie wartą by ktoś łapał mnie na przynętę Ożenek lekkoducha przypomina poniekąd sport wędkarski. Młodzian połknie haczyk, a potem do końca życia zalewa robaczyk!