Stru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy, lecz spływa w do­liny pokory.


stru­mień-łas­ki-nie wspi­na ę-na wzgórza-pychy-lecz-spływa-w do­liny-pokory
św. augustyn (aureliusz augustyn z hippony)stru­mieńłas­kinie wspi­na sięna wzgórzapychyleczspływaw do­linypokorystru­mień łas­kiłas­ki nie wspi­na sięnie wspi­na się na wzgórzana wzgórza pychylecz spływaspływa w do­linyw do­liny pokorystru­mień łas­ki nie wspi­na sięłas­ki nie wspi­na się na wzgórzanie wspi­na się na wzgórza pychylecz spływa w do­linyspływa w do­liny pokorystru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórzałas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychylecz spływa w do­liny pokorystru­mień łas­ki nie wspi­na się na wzgórza pychy

Strumień łaski nie wspina się na wzgórza pychy, lecz spływa w doliny pokory.kamień rzu­cony z procy zmienił bieg historii ka­mień spadający zmienił ob­licze świata gdzie są di­nozaury ... ka­mień upuszczony „kto jest bez ... niech pier­wszy rzu­ci kamień” nikt nie rzucił ka­mień droższy od is­krzy się zim­nym blaskiem ilu ludzi stra­ciło życie dla ta­kich kamieni ka­mień toczący się zmienił kształt okolicy la­wina zab­rała ze sobą ... ka­mień węgielny stał się początkiem ka­mień za­miast serca zmienia ob­licze ludzkości lecz mo­je serce nie jest z kamienia *** Dział: Rozważania *** Zbig­niew Małecki Skoro tak niewiele wytarczyło zbuntowanym aniołom, by zmienić żar uwielbienia i pokory w żar pychy i buntu, cóż powiedzieć o itocie ludzkiej?Stru­mień prze­nosi w do­linę pom­ru­ki gór.Nie wiem, co to poezja, jest w niej coś z las­ki Mojżesza: stru­mień dobędzie ze skały, umie za­bijać i wskrzeszać Nie ma nic gor­sze­go niż spo­koj­na rze­ka codzien­nych bez­na­miętnych up­rzej­mości gdy cze­ka się na górski stru­mień na­miętności i miłości. [MIJANKI]