Strzeż się swych pierwszych odruchów, zazwyczaj są szlachetne.


strzeż-ę-swych-pierwszych-odruchów-zazwyczaj-są-szlachetne
charles maurice talleyrand - perigordstrzeżsięswychpierwszychodruchówzazwyczajszlachetnestrzeż sięsię swychswych pierwszychpierwszych odruchówzazwyczaj sąsą szlachetnestrzeż się swychsię swych pierwszychswych pierwszych odruchówzazwyczaj są szlachetnestrzeż się swych pierwszychsię swych pierwszych odruchówstrzeż się swych pierwszych odruchów

Strzeż się swych pierwszych odruchów - zwykle są szlachetne.Grzeczność to tylko brak odruchów złego wychowania.Zawsze się wraca do pierwszych miłości.Szlachetne dusze nie smucą się z uczynionego dobra.Zapamiętaj też to ważne słowo, jedno z pierwszych, jakiego się nauczyłeś: PATRZ.Zawodowcy są przewidywalni - strzeż się amatorów.